COLD MARK

Indikatori temperature

•Jednokratni indikator za snižene temperature, projektovan da pomogne da se identifikuje i ispravi prekid u hladnom lancu (sija ljubičasto)

•Prodaje se u koutijama, cena po komadu

-
•Jednokratni indikator za snižene temperature, projektovan da pomogne da se identifikuje i ispravi prekid u hladnom lancu (sija ljubičasto) •Prodaje se u koutijama, cena po komadu