BRANO SEAL HS

Toplo lepljivi papir

•Ovi toplolepljivi papiri su pogodni za različite aplikacije i mogu biti alternativa pakovanju na bazi plastike

•Mogu se zalepiti sami za sebe ili za neke druge materijale

-
•Ovi toplolepljivi papiri su pogodni za različite aplikacije i mogu biti alternativa pakovanju na bazi plastike •Mogu se zalepiti sami za sebe ili za neke druge materijale