2 min

„Pokušaj“ da se objasne vrste pakovanja

PAKOVANJE I  PALETIZACIJU katalog Preuzmite naš “mini katalog” proizvoda klikom na sliku. 

„POKUŠAJ“ DA SE OBJASNE VRSTE PAKOVANJA

Stavljamo reč „pokušaj“ u naslov da opišemo naše ambicije. Obezbediti zajedničku strukturu u industriji pakovanja je veoma komplikovano. Cilj ovog rada je da pojednostavi ovu problematiku, a kao što znamo, svako pojednostavljenje je trgovina sa realnošću.

Pakovanje je ogromna i raznovrsna industrija. Pod pojmom pakovanja spadaju mnogi različiti proizvodi i procesi. Na primer, i iPhone uređaj koji kupite u radnji kao i roba na paleti kojom manipuliše viljuškar, oboje se smatraju „pakovanjem“.

Odabirom logike jednostavnosti, složićemo se sa većinom komentatora da se pakovanje može podeliti na 3 tipa/nivoa: primarno, sekundarno i tercijarno. U nekim slučajevima sekundarno pakovanje je označeno i kao „grupno pakovanje” ili jednostavno „pakovanje”, dok je tercijarno pakovanje označeno kao „ujedinjavanje”, „paletiranje” ili „transportno pakovanje”.

Veličina, materijal i dizajn ambalaže-pakovanja direktno utiču na troškove vezane za skladištenje i transport, a da ne pominjemo efekat koji estetski izgled ima na kupca. Stoga je odluka o izboru primarne, sekundarne i tercijarne ambalaže od velikog značaja za kompaniju.

 

 

Kao potrošačima, nama je najpoznatija primarna ambalaža. To je pakovanje koje najviše dodiruje proizvod, a često se naziva maloprodajna ambalaža ili ambalaža za potrošače. Njegov glavni cilj je da zaštiti proizvod i informiše ili privuče kupca. Ovde je brendiranje ključno.

Primeri primarne ambalaže su aluminijumska limenka u kojoj se nalazi određeni napitak, plastična flaša u kojoj se nalazi tečnost za pranje posuđa, papir u kome se
nalazi komad čokolade, kutija u kojoj se nalazi mobilni telefon. Šta je sa kutijom za žitarice? Žitarice se obično nalaze u vrećici koja se nalazi unutar brendirane kutije koju vidimo na policama supermarketa. U ovom slučaju, i vrećica i kutija se smatraju primarnim pakovanjem jer obe čine jednu prodajnu jedinicu.

 

PRIMARY PACKAGING

 

 

Sekundarno pakovanje se generalno koristi za grupisanje određenog broja proizvoda u jedinstvenu jedinicu. On drži pojedinačne proizvode zajedno, obezbeđuje više zaštite i donosi sledeći nivo brendiranja.
U ovoj vrsti ambalaže dominiraju kartonske kutije i termoskupljajuće folije.

Ovo pakovanje treba da bude otporno na slaganje u skladištu i na prodajnim mestima. Takođe bi trebalo da izdrži rukovanje tokom transporta jer se mnoge manje pošiljke proizvoda odvijaju samo korišćenjem sekundarnog pakovanja. Na primer, kada centralno skladište lanca supermarketa otprema robu do svojih maloprodajnih mesta. Primeri sekundarnog pakovanja uključuju kartonsku kutiju napunjenu staklenim bocama, plastične-PET boce u pakovanju po 6 umotane u termoskupljajuću foliju, pakovanje od 12 limenki sode.

Sekundarna ambalaža se često koristi kao displej ambalaža tj. kao pakovanje za izlaganje (pakovanje spremno za police, pakovanje spremno za maloprodaju) u maloprodajnim objektima. Trebalo bi da privuče pažnju kupaca, kao na primer pakovanje od 6 staklenih flaša piva. Sekundarno pakovanje je i ambalaža za e-trgovinu koja je trenutno u procvatu i uključuje svu ambalažu koju dobijamo kod
kuće kada kupujemo u onlajn prodavnicama. Ovde govorimo o važnosti „iskustva raspakivanja kod krajnjeg korisnika“.

U kategoriju sekundarnog pakovanja svrstavamo i tzv. zaštitno pakovanje koju čini ambalaža koja se bavi zaštitom predmeta unutar kutije pomoću vazdušnih jastuka, papira ili ekspanzione pene. Kao i e-trgovina, u kategoriji zaštitnog pakovanja, primarno i sekundarno pakovanje se mogu preklapati. Na tržištu industrijske robe krajnji kupac je drugi proizvodni objekat kao na primer u automobilskoj industriji. Mnogo različitih, osetljivih, lomljivih ili malih komponenti treba da se spakuje u sekundarno pakovanje radi zaštite. Ova vrsta sekundarnog pakovanja, koja se naziva i projektovana ambalaža, obično je kombinacija drveta, plastike, valovitog kartona i pene.

 

SECONDARY PACKAGING

 

 

Tercijarno pakovanje je poslednji sloj ambalaže. Ovo koriste odeljenja za logistiku da bezbedno transportuju proizvode, kao pojedinačne jedinice, do njihovog odredišta. Zbog toga se naziva i transportno pakovanje ili paletiranje.

Tercijarna ambalaža uključuje palete, drvene sanduke, trake, streč folije, haube, velike vreće, protuklizne međuslojeve, kartonske ivice, vreće za ispunu prostora, sredstva za absorpciju vlage itd. Ovu ambalažu krajnji korisnik obično ne vidi, ali je važna jer je odgovorna za stabilnost tereta u manipulaciji i transportu.

Procenjuje se da se oko 4% otpremljene robe ošteti tokom transporta. Veliki deo toga je zbog neodgovarajućeg tercijarnog pakovanja. Od pre nekoliko godina, Evropska unija je glasala za regulativu koja se odnosi na bezbednost transporta i izglasala je zakon koji uključuje standarde za stabilnost tereta u transportu (EUMOS standardi). Ovaj zakon je trenutno u primeni, a mnogi veruju da će doneti mnogo promena u tercijarnom pakovanju.

 

TERCIJARNO PAKOVANJE

 

 

ZAŠTO JE VAŽNO RAZUMETI RAZLIČITE NIVOE PAKOVANJA?

Pakovanje je važno jer će ono prvo doći u kontakt sa potrošačem (primarno i u nekoliko slučajeva sekundarno). Pakovanje je kritično za zaštitu proizvoda tokom transporta od tačke A do tačke B (tercijarno i u mnogim slučajevima sekundarno). Stoga je od ključne važnosti pronaći ravnotežu između toga da  proizvod izgleda odlično i da je takođe pravilno zaštićen.

 

TEOL SE BAVI PAKOVANJEM I PALETIZACIJOM

TEOL je mesto na kome se bavimo „pakovanjem i paletizacijom“. To je mesto gde neko može da (a) prati trendove i izazove pakovanja i paletiranja, (b)  pogleda recenzije i demonstracije srodnih proizvoda i (c) kupi šta je neophodno za njegovo poslovanje.

 

 Preuzmite informativnu brošuru ovde