AUTOBAG 600 HW

Automatski sistem za varenje širokih kesa

Horizontalni AUTOBAG 600 HW je automatska mašina za punjenje i zatvaranje osposobljena za rad sa vrećama širine od 40.64cm, sa velikim utovarnim prostorom za pripremu porudžbina i nizanje proizvoda. Kompaktnog je dizajna tako da minimizira neophodan prostor za rad. Razvijena je da ostvari pouzdan i fleksibilan rad i optimizaciju pakovanja. Ovaj sistem isporučuje maksimalno vreme aktivnog rada i omogućava smanjenje ukupnih troškova pakovanja. Konfigurisana je horizontalno za pakovanje sa širokim vrećama, procesuiranje povrata u ecommercu, zaštitu proizvoda od prašine i drugo.
Produktivnost  
Prolazi kroz max 15.24 cm
Debljina vreće 1.09 do 4.00 mm
Veličine vreće (Š x D) 10.1-40.2 x 14.2-91.4 cm
Kapacitet vaganja  
Težina 259 kg
Dimenzije (ŠxDxV) 87.3 x 169.2 x 136.1 (86.7)
Električno napajanje 110V to 240V VAC, 50/60 Hz, 650 W
Zrak pod pritiskom 5 CFM/80 psi

 

-