ALFOPAC

Aluminijumska folija za standardnu primenu

•Aluminijumka kompozitna folija za normalnu upotrebu i idealna je kao standradno pakovanje za male paketne jedinice
-
•Aluminijumka kompozitna folija za normalnu upotrebu i idealna je kao standradno pakovanje za male paketne jedinice