ABSORTOP

Sistem zaštite od vlage

•Na bazi kalcijum hlorida sa preko 10 puta većim kapacitetom absorbcije vlage

•Absorbovana voda se pretvara u gel tako da se ne stvara voda od vlage

•Za kontejnere sa gomilom tereta potrebno je samo nekoliko centimetara prostora za nanošenje

•Prodaje se u pakovanjima (kutijama), cena po komadu

-
•Na bazi kalcijum hlorida sa preko 10 puta većim kapacitetom absorbcije vlage •Absorbovana voda se pretvara u gel tako da se ne stvara voda od vlage •Za kontejnere sa gomilom tereta potrebno je samo nekoliko centimetara prostora za nanošenje •Prodaje se u pakovanjima (kutijama), cena po komadu