ABSORGEL COMPACT

Sistem zaštite od vlage

•Na bazi kalcijum hlorida sa preko 10 puta većim kapacitetom absorbcije vlage

•Absorbovana voda se pretvara u gel tako da se ne stvara voda od vlage

• Za dobro upakovani teret, okačen o kopče za vezivanje ispod plafona kontejnera

•Prodaje se u pakovanjima (kutijama), cena po komadu

-
•Na bazi kalcijum hlorida sa preko 10 puta većim kapacitetom absorbcije vlage •Absorbovana voda se pretvara u gel tako da se ne stvara voda od vlage • Za dobro upakovani teret, okačen o kopče za vezivanje ispod plafona kontejnera •Prodaje se u pakovanjima (kutijama), cena po komadu