A1H680

Automatski sistem pričvršćivanja

JK A-Fast A1H680 sistem za pričvršćivanje za automatizaciju napravljen je za 24/7 operacije uz besprekorno vreme rada. Model nosivosti magacina velikog opterećenja odličan je za proizvodne linije gde treba obraditi puno materijala bez zaustavljanja za ponovno punjenje. Uređaj ima visoku brzinu pucanja do 750 metaka u minuti, podržan kontinuiranim cilindrom za ponovno punjenje. Takođe ima senzor magacina za potpunu kontrolu nad statusom utovara i kontroler hranjenja za potpunu kontrolu potrošnje klamerica.
Težina 6 kg
Dimenzije 484x78x398 mm
Dužina klamerice 6-14 mm
Kapacitet okvira 2860-6578 spajalica
Maksimalni pritisak 7 bar
Dužina nosa 21.5 mm
Pokretanje brzine 50 ms
Napajanje 24 V DC, senzor tip PNP
Radni pritisak 5-6 bar
Pokretanje Električno ili pneumatsko
Električni konektor da
Senzor za magacin da
Kontroler punjenja da
Dužina nosa 21.5 mm
Neprekidno ponovno punjenje cilindra da
-